اپلیکیشن دانشگاه آزاد واحد دزفول

iaud header post

این برنامه با اتصال سامانه های دانشگاه دسترسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول را به سایر بخش های کاربردی ساده تر میکند

قابل توجه است که : درصورت اتصال به مودم های wifi دانشگاه برای استفاده از سایر بخش های این اپیکیشن هیچگونه هزینه مصرفی اینترنتی برای شما اعمال نخواهد شد

از جمله بخش های موجود در اپیکیشن که میتوان نام برد عبارتند از :
•اتوماسیون آموزش
•مرکز آیتلس
•خبرگذاری دانشگاه آزاد (آنا)
•اتوماسیون تغذیه
و…. میباشد

در این برنامه بخش کوچکی هم برای دسترسی سریع اساتید به بخش های کاربردی تهیه شده است که عبارتند از :
•اتوماسیون آموزش
•روابط عمومی
•فیش حقوقی
•و…..

همینطور در بخش درباره دانشگاه میتوان اطلاعاتی درباره شهرستان دزفول و درخصوص دانشگاه آزاد واحد دزفول مطالعه کرد و همینطور از بخش هایی قبیل تماس با مدیریت و معاونت و نقشه استفاده کرد

لینک کوتاه مطلب :

پشتیبانی